Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
· Anglický jazyk
· Biológia
· Dejepis
· Geografia
· Chémia
· Matematika
· Prírodoveda
· Slovenský jazyk
· Moduly
· E-časopis

Návody
· Adobe Captivate

Anglický jazyk


Neurčitok

 
Neurčitý člen

 
Opytovacie zámená


Príslovky


Privlastňovanie

 
Slovensko-anglické kvetinové kvarteto
 
Pasívum


Radové číslovky

 
Anglická gramatika - test

 
Ukazovacie zámená

 
Určitý člen

 
Vyjadrenie budúcnosti