Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
· Anglický jazyk
· Biológia
· Dejepis
· Geografia
· Chémia
· Matematika
· Prírodoveda
· Slovenský jazyk
· Moduly
· E-časopis

Návody
· Adobe Captivate

Geografia

 
Najkrajšie miesta, ktoré vytvorila príroda - Biele Karpaty
 
Čo je protikladom pohorí?
 
Voda na Zemi

Poloha Ameriky


Povrch Ameriky

Vodstvo Ameriky


Podnebie Ameriky


Typy krajín Ameriky


Zaujímavosti prírody Ameriky


Obyvateľstvo Ameriky


Sídla Ameriky

Čím vyniká Amerika z hľadiska hospodárskych činnosti človeka


Príroda Ameriky - test


Obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo Ameriky - test


Krajiny strednej Ameriky a Karibského mora


Amerika - obyvateľstvo


Amerika - povrch, rieky, jazerá


Antarktída


Arktída


Brazília a guayanská oblasť

Mapa


Amerika - laplatská oblasť


Austrália - obyvateľstvo


Austrália - flóra a fauna


Oceánia


Mesiac


Vršatské bradlá

 
Kanada

 
Amerika - andské štáty


Amerika - klíma, vegetácia


Amerika - opakovanie

 
Austrália - prírodné pomery

 
Austrália - problémy obyvateľov

 
USA - priemysel


Austrália - zvláštnosti

 
Dôležité objekty mesta Nová Dubnica

 
Nová Dubnica


Prírodné rezervácie okresu Ilava

 
Národné prírodné rezervácie


Oblasti a štáty Ameriky

 
Kanada

 
USA - najvyspelejší štát sveta


USA - zaujímavosti prírody a života ľudí

 
Mexiko

 
Karibská oblasť

 
Brazília

 
Laplatská oblasť
 
Andská oblasť

 
Hlavné problémy Ameriky

 
Štáty Ameriky - test


Podnebie a podnebné pásma

 
Život ľudí vo vysokých pohoriach

 
Osídlenie sveta
 
Obyvateľstvo sveta

 
Pamiatky UNESCO

 
Čo môžeme vidieť na mape


Zliechov

 
Amerika - priemysel


Strážovské vrchy

 
Biele Karpaty

 
Ázia - povrch

 
Austrália - Oceánia


Ázia - flóra, fauna


Ázia - hydrosféra


Ázia - podnebie

 
Ázia - obyvateľstvo

 
Ázia - juhozápadná 1

 
Ázia - juhozápadná 2

 
Ázia - juhozápadná 3

 
Ázia - Zakaukazsko 1


Ázia - Zakaukazsko 2

 
Ázia - východná

 
Ázia - južná

 
India

 
Ázia - juhovýchodná


Ázia - južná 2

 
Ázia - južná 3

 
Amerika - opakovanie


Čína

 
Ázia - juhovýchodná 2


Japonsko

 
Ázia - stredná 1

 
Ázia - stredná 2

 
Ázia - východná 2


Amerika - poľnohospodárstvo


Ázia - poloha