Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
· Anglický jazyk
· Biológia
· Dejepis
· Geografia
· Chémia
· Matematika
· Prírodoveda
· Slovenský jazyk
· Moduly
· E-časopis

Návody
· Adobe Captivate

Strana: 1 2 >> 

Adobe Captivate


Úvod

Tento návod slúži hlavne na to, aby sa učitelia mohli vyjadriť k jednotlivým popisom funkcií programu Adobe Captivate.
Po zapracovaní pripomienok sa animácie upravia. Finalizovaný návod potom bude jednak umiestnený na tejto stránke a takisto na CD, ktoré dostane každý účiteľ zúčastnený na projekte.

Všetky hlavné funkcie programu Adobe Captivate sú popísané a vysvetlené v multimediálnych prezentáciách.
Prezentácia (animácia) sa otvorí v samostatnom okne po kliknutí na konkrétnu linku v niektorej časti.  Zobrazenie kompletného obsahu okna môže trvať aj niekoľko sekúnd - závisí to od rýchlosti internetového pripojenia.
V otvorenom okne sa v ľavej časti ukáže zoznam všetkých multimediálnych prezentácií, ktoré si v tomto okne môžete pozrieť. Jednotlivé názvy nevidno celé, ale keď prejdete myšou na konkrétny názov, tak sa zobrazí v žltom rámčeku.

Celý systém je optimalizovaný pre prehliadač Mozilla Firefox.

Uvítacia obrazovka

Uvítacia obrazovka (Welcome Screen) sa ukáže hneď na začiatku pri spustení programu Adobe Captivate.
Na tejto obrazovke je napr. zoznam naposledy otvorených projektov alebo odkazy na rôzne inštruktážne videá.


Zobrazenia

V rámci programu Adobe Captivate môžete používať tri rôzne režimy zobrazenia: Storyboard View, Edit View a Branching  View.
Storyboard View - v tomto režime sú všetky snímky prehľadné zobrazené na obrazovke a nastavujú sa tu rôzne globálne vlastnosti programu a snímok.
Edit View - najdôležitejšie zobrazenie, v rámci ktorého sa vykonávajú všetky hlavné úpravy objektov aj projektu.
Branching View - poskytuje prehľadné zobrazenie väzieb medzi jednotlivými snímkami projektu.


Ponuka File

Pomocou položiek v ponuke File (Súbor) môžete napr. vytvoriť nový súbor (projekt), uložiť ho pod iným názvom, ale aj publikovať - t.j. exportovať do takého formátu, aby sa projekt dal pozerať aj mimo prostredia programu Adobe Captivate.


Ponuka Edit

Položky v ponuke Edit (Upraviť) slúžia na rôzne úpravy snímok a objektov v projekte. Ide najmä o kopírovanie, vkladanie alebo aj vymazávanie. Tiež sa tu nastavujú vlastnosti projektu.


Ponuka Insert

Položky v ponuke Insert (Vložiť) vám umožnia do projektu vložiť najrôznejšie objekty - snímky, textové polia, grafické prvky, obrázky, video a podobne.

Ponuka Slide

Položky v ponuke Slide (Snímka) sú určené napr. na vytvorenie animačných efektov medzi jednotlivými snímkami alebo tiež na nastavenie vlastností aktuálnej snímky.


Ponuka Project

V ponuke Project (Projekt) sa nastavujú niektoré ďalšie dôležité vlastnosti projektu.


Ponuka Window

V ponuke Window (Okno) sa nastavuje napr. zobrazenie alebo skrytie rôznych blokov s nástrojmi.


Strana: 1 2 >>