Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
ˇ Anglický jazyk
ˇ Biológia
ˇ Dejepis
ˇ Geografia
ˇ Chémia
ˇ Matematika
ˇ Prírodoveda
ˇ Slovenský jazyk
ˇ Moduly
ˇ E-časopis

Návody
ˇ Adobe Captivate

Dejepis

 
História a súčasnos mesta

 
Príbeh z histórie rodiny

 
Hmotný prameň v rodine

 
Písomný prameň v rodine


Písmo v priebehu storočí

 
Jedlo v priebehu storočí


Líčenie v priebehu storočí


Šperky v priebehu storočí