Zapatec Javascript Calendar
      
     

Menu
· Úvodná stránka
· Testy

Vzdelávanie
ˇ Anglický jazyk
ˇ Biológia
ˇ Dejepis
ˇ Geografia
ˇ Chémia
ˇ Matematika
ˇ Prírodoveda
ˇ Slovenský jazyk
ˇ Moduly
ˇ E-časopis

Návody
ˇ Adobe Captivate

Moduly

(film - TU )
 
Práca v záhrade očami detí


Omažovanky rastlín


Kronika malého včelára


Detské ilustrácie zo života včielky

 
Zborník detskej tvorby


Ako včielky - scenár

 
Ako včielky - film
1. čas
2. čas
 
Na hospodárskom dvore

 
Modely príbytkov zvierat z papiera


Domáce zvieratá

 
Doplňovačky, tajničky, omažovanky o domácich zvieratách


Kultúra a šport mesta

 
Zdravie v meste

 
Dopravná výchova - 2.ročník